odnajdować


odnajdować
Odnaleźć siebie «znaleźć się w takim stanie, w którym jest się w zgodzie ze swoimi przekonaniami i pragnieniami»: A jednak w tym żywiole, który wydaje się być nie do opanowania, ja odnalazłem siebie, poczułem, że jestem usatysfakcjonowany tym, co robię, tą trudną pracą. Karan 9-10/1995.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • odnajdować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, odnajdowaćduję, odnajdowaćduje, odnajdowaćany, {{/stl 8}}odnajdywać {{/stl 13}}{{stl 8}}ndk Ib, odnajdowaćduję, odnajdowaćduje, odnajdowaćany {{/stl 8}}– odnaleźć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXe, odnajdowaćnajdę,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odnajdować — → odnaleźć …   Słownik języka polskiego

  • odnajdować się, odnajdywać się – odnaleźć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zjawiać się po okresowej nieobecności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kotka odnalazła się po miesiącu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} o więcej niż jednej …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odnaleźć — dk XI, odnaleźćnajdę, odnaleźćnajdziesz, odnaleźćnajdź, odnaleźćlazł, odnaleźćleziony, odnaleźćlazłszy odnajdować ndk IV, odnaleźćduję, odnaleźćdujesz, odnaleźćduj, odnaleźćował, odnaleźćowany, odnajdywać ndk VIIIa, odnaleźćywał, odnaleźćywany… …   Słownik języka polskiego

  • żywioł — m IV, D. u, Ms. żywiołole; lm M. y 1. «siła przyrody i jej przejaw; wszelka siła, substancja, której nie ożywia, którą nie kieruje świadomość; w filozofii starożytnej: każdy z elementów tworzącej świat materii: ogień, woda, powietrze, ziemia»… …   Słownik języka polskiego

  • odnaleźć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. odnajdować (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odszukiwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, odszukiwaćkuję, odszukiwaćkuje, odszukiwaćany {{/stl 8}}– odszukać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, odszukiwaćam, odszukiwaća, odszukiwaćają, odszukiwaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} znajdować, odnajdować coś, kogoś,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień